3st utbytes-tubpaket leverade i oktober

Vi vill tacka våra kunder för fortsatt förtroende med beställningar! I oktober har vi levererat ut 3st utbytes tubpaket samt en komplett värmväxlare. Värmeväxlaren har en skräddarsydd värmeteknisk och mekanisk design för att passa in i befintlig anläggning.

RAMAB jobbar på för fullt

Trots Covid-19 så har vi ett bra inflöde av offerter och nya ordrar. VD Sven-Erik Olsson låter hälsa att ni gärna får höra av er med förfrågningar under sommaren!

Order på fjärrvärmeväxlare

Ramab har tagit order på en fjärrvärmeväxlare till en av våra fjärrvärmekunder på västra sidan. Vi ser fram emot att leverera under hösten och tackar för förtroendet.