Värmeväxlare

RAMAB har egen design av värmeväxlare och är den rätta partnern när det gäller att hitta den optimala lösningen på Ert värmeväxlarbehov.

Genom att jobba med RAMAB har du direktkontakt med en leverantör som både designar värmetekniken och ansvarar för kvaliteten på produkten du installerar i din produktionsanläggning.

Alla som ansvarar för våra termiska beräkningar tillhör de främsta inom sina respektive område.

Mer information om tubvärmeväxlare

Det finns ett stort antal tubvärmeväxlare (rörvärmeväxlare) av varierande typ. Utöver de termiska förutsättningarna så har drifttryck, drifttemperatur, driftförhållande, typ av media och behov av rengöring mm inverkan på hur apparaten skall utformas.

Tubvärmeväxlaren kan konstrueras i en- eller flerstråksutförande både på tub och mantelsidan. Fler stråk ger högre flödeshastighet och/eller kortare längd på apparaten.

Tuberna är insvetsade och/eller invalsade i en eller två tubplattor och stöds av ett antal bafflar. Bafflarnas uppgift är att styra flödet så att optimal hastighet och turbulens erhålls samt att vibrationer undviks i tubpaketet.

Temperaturdifferensen mellan tub- och mantelsidan kan ge upphov till termiska spänningar. Vid högre temperaturdifferenser förses värmeväxlaren därför oftast med en kompensator som tar upp spänningarna.

Om växlaren mycket frekvent utsätts för större variationer kan kompensatorn utmattas och i sånt fall kan en U-tubsväxlare vara mer lämplig. Dessa växlare är även bästa valet vid mycket höga tryck eller om rengöring på mantelsidan erfordras. Vi följer TEMA:s rekommendationer för mekanisk design och använder även TEMA:s beteckningar på våra apparater.

Kontakta oss för termisk design eller offert på värmeväxlare!