3st utbytes-tubpaket leverade i oktober

Vi vill tacka våra kunder för fortsatt förtroende med beställningar!

I oktober har vi levererat ut 3st utbytes tubpaket samt en komplett värmväxlare.

Värmeväxlaren har en skräddarsydd värmeteknisk och mekanisk design för att passa in i befintlig anläggning.