RAMAB har fått förtroendet att leverera två st tubvärmeväxlare till Heröya Industripark, Porsgrunn, Norge. Värmeväxlarnas uppgift är att verka som kondensorer och har en effekt vardera på 10 MW.

Tubsats för fjärrvärme

I augusti tog vi en order på en tubsats till ett värmekraftverk i Sverige för leverans under 2018.