Tubsats för fjärrvärme

I augusti tog vi en order på en tubsats till ett värmekraftverk i Sverige för leverans under 2018.