Nordic Sugar

Under våren och sommaren har RAMAB utfört en omfattande rörentreprenad på Nordic Sugars anläggning i Örtofta. Arbetet har varit en del i den kapacitetsökning som genomförts på anläggningen.