•  

Tryck & processkärl

RAMAB´s verkstadstillverkning består huvudsakligen av tubvärmeväxlare men även cisterner, tryckkärl eller legotillverkning. Vi gör egna konstruktioner eller använder kundens underlag.