Termisk design

RAMAB tar hjälp av Aspentech HTFS som är världsledande inom teknologi, information, service och dataprogrammering för värmeöverföring. Alla som ansvarar för våra termiska beräkningar tillhör de främsta inom sina respektive område.

 

Baserat på processdata och tillämpning tar vi fram den värmeväxlardesign som är optimal för uppgiften.

 

 

Detta behöver vi veta:

 • Temperaturprogram
 • Flöden
 • Tryckförhållanden
 • Eventuella tryckfallsbegränsningar
 • Mediernas fysikaliska egenskaper
  För egen beräkning av vätske/vätske-uppgifter krävs kännedom om mediernas viskositet, specifika vikt, specifika värme och värmeledningstal - helst vid flera temperaturer. Dessa uppgifter kan vi för de flesta medier hämta ur vår databank. Vilket medium som bör ledas på tubsidan respektive mantelsidan beror på flera faktorer. Skillnader i viskositet och värmeövergångstal måste vägas mot eventuella korrosions-, erosion- och tryckförluster som också måste beaktas.
 • Fysisk längd
  Hur lång respektive hög får värmeväxlaren vara?
  För vätske/vätske-applikationer är horisontell och vertikalt utförande likvärdigt, medan det är betydelsefullt att välja rätt vid förångning och kondensering. Vilket utförande som effektivast varierar med uppgiften.

 

Om det visar sig att en tubvärmeväxlare inte är det mest optimala så kan vi ex ge förslag på plattvärmeväxlare eller någon annan typ av apparat från någon av våra samarbetspartners.