•  

Basen för vår kvalitetssäkring är den höga kompetens vi byggt upp genom arbete åt
krävande industrier såsom kärnkraftsindustrin och genom avancerade installationer
såsom ångturbinsinstallationerna.

 

  • Vårt ledningssystem för kvalitet och miljö är certifierat enligt EN ISO 9001 och EN ISO 14001.
  • Vi är som tillverkare av tubvärmeväxlare, tryckkärl och rörsystem certifierade enligt EN 3834-2 samt AD 2000-Merkblatt HP0.
  • Vi är certifierade enligt EN ISO 1090-1 för bärande stålkonstruktioner.

 

Ladda ner vårt produktblad

foretaget_svets.jpg